Poniższe pliki zawierają moją pracę magisterską oraz folie z wykładu - zapisane są w formacie Postscript. W pracy opisałem sposób definiowania funkcji arytmetycznych przy użyciu równań funkcyjnych zbudowanych na bazie operatora przypadków i podstawienia oraz przedstawiłem metodę budowania maszyn Turinga obliczających tak zdefiniowane funkcje. Folie z wykładu dotyczą maszyny uniwersalnej i obrazują ideę kodowania na taśmie oraz grafy przejść dla poszczególnych automatów.