Obok zamieszczam cztery programy, które pozwalają efektywnie pracować na maszynie Turinga i innych stworzonych przeze mnie modelach obliczeniowych. Załączam również tekst mojej pracy magisterskiej, która szczegółowo wyjaśnia ich działanie od strony teoretycznej oraz folie z wykładu na temat maszyny uniwersalnej.

Programy, które przedstawiam są kompletnym zestawem narzędzi, które pozwalają symulować działanie automatów, analizować definicje funkcji arytmetycznych oraz przekształcać jedne modele do drugich. W szczególności możemy automatycznie wygenerować maszynę Turinga obliczającą daną funkcję arytmetyczną, którą opisujemy prawie dowolnymi równaniami funkcyjnymi.